Foråret er på vej

På grund af den ekstraordinære situation som Danmark pt. befinder sig i, som følge af Corona-pandemien, må vi udskyde generalforsamlingens afholdelse til et senere tidspunkt for ikke at udsætte foreningens medlemmer for en unødig smitterisiko. Ny dato for generalforsamling 2021 fastsættes senere.

COVID-19 Opdatering

Dyndmosegaard’s planlagte generalforsamling 2020 kan på grund af Coronavirus (COVID-19) ikke afholdes d. 24. maj, da bestyrelsen har vurderet, at det ikke vil være forsvarligt af hensyn til deltagernes risiko for smitte, og det pt. gældende forsamlingsforbud på forsamlinger over 10 personer. Der foreligger generelt en ganske særlig nødretslignende situation, som vurderes at umuliggøre generalforsamlingens […]