Vejrabatter

Medlemmerne i grundejerforeningen har jvf. § 5 i vores vedtægter pligt til at holde vejrabatten ud for deres egen grund.

Når vi bygger og renoverer vores sommerhus, og det kræver besøg af store lastbiler eller andre tunge køretøjer, skal vi huske at fortælle vores håndværkere eller chauffører, at de skal passe på ikke at ødelægge vejrabatterne.

Ødelægges vejrabatten har vi som sagt pligt til at udbedre skaden ud for vores egen grund.

Hvis et medlems håndværkere/chauffører ødelægger et andet medlems vejrabat, så bør det første medlem dog sørge for at få udbedret skaden og reetableret vejrabatten hos naboen, således at den ramte nabo holdes skadesfri.