Foråret er på vej

På grund af den ekstraordinære situation som Danmark pt. befinder sig i, som følge af Corona-pandemien, må vi udskyde generalforsamlingens afholdelse til et senere tidspunkt for ikke at udsætte foreningens medlemmer for en unødig smitterisiko.

Ny dato for generalforsamling 2021 fastsættes senere.