Gode naboer

Hvorfor regler? Som I sikkert ved, står det i vores servitutter, at hver grundejer skal være medlem af vor grundejerforening. Det er noget Gribskov Kommune har pålagt områdets grundejere, for at vi sammen kan varetage de fælles interesser, der er grundejerforeningens område. Det er f.eks. vores veje, stien langs åen og vores fællesarealet (den gamle grusgrav), hvor vi har mulighed for at afholde Sankt Hans.


For at alle skal få det bedste ud af samværet med hinanden, har foreningen udar- bejdet et sæt vedtægter – Vedtægter for Grundejerforeningen Dyndmosegaard. Har du/I ønsker eller forslag til ændringer, er man altid mere end velkomne, til at gøre jeres stemme gældende ved den årlige generalforsamling i maj måned.

TAL MED DIN NABO

Bestyrelsen får af og til klager over forskellige ting. Ofte omhandler de følgende:

RØG

Jvf. Gribskov Kommunes “Regulativ for husholdningsaffald” er det ikke tilladt at afbrænde haveaffald i sommerhusområder. Dog er det tilladt af afbrænde Sankt Hans bål, men kun Sankt Hans aften og mindre bål be- stående af rent tørt træ til rekreative formål på særligt indrettede bålplad- ser.

STØJ

Det er skønt, når solen skinner og vi kan være i vores haver. Det betyder imidlertid også at vi skal huske at tage hensyn til hinanden. Tænk på din nabo hvis dine børn støjer eller din hund gøer, og når du spiller musik og holder fest. Og brug kun motorplæneklippere og motorsave i de tilladte tider.

I april – september (begge inklusive) må motorplæneklippere, motorsave og lign. alene anvendes i tidsrummet kl. 9-12 og kl. 15-18.
På søndage og øvrige helligdage dog ikke om eftermiddagen.

MØG

Ting og sager, der ligger og flyder på grundene og i rabatterne kan for mange være noget af en øjebæ. Vis hensyn til naturen og dine naboer.

FART

Der køres ofte alt for stærkt på vores små veje, hvilket kan være til stor fare.

Der kan i sæsonen være mange legende børn. Tænk på sikkerheden, kør efter forholdene og vis altid hensyn.
MAX 30 km.

Grundejerforeningens bestyrelse vurderer disse klager og henstiller til den enkelte grundejer om at få rettet op på den pågældende sag. Men grundejerforeningens bestyrelse har altså ingen myndighed – det har alene Gribskov Kommune eller politiet.

Det er dog altid langt langt bedre, at de berørte naboer selv taget sig en snak med dem, der overtræder vore fællesregler. Find ud af det i mindelighed. Gode naboer taler med hinanden.

GRENAFHENTNING

Grenafhentning finder sted 4 gange årligt. Se tidpunkter her.
Max. 5m3 grene og rødder pr. husstand (rødder kun ved første og sidste afhent- ning).
Læg tidligst affaldet ud 14 dage før afhentning. Dette er af hensyn til rabatterne og vejenes beskaffenhed.

–o–

Vi ønsker alle grundejerne en rigtig god sæson heroppe. Med venlig hilsen

Bestyrelsen