COVID-19 Opdatering

Dyndmosegaard’s planlagte generalforsamling 2020 kan på grund af Coronavirus (COVID-19) ikke afholdes d. 24. maj, da bestyrelsen har vurderet, at det ikke vil være forsvarligt af hensyn til deltagernes risiko for smitte, og det pt. gældende forsamlingsforbud på forsamlinger over 10 personer.

Der foreligger generelt en ganske særlig nødretslignende situation, som vurderes at umuliggøre generalforsamlingens forsvarlige gennemførsel.
Så snart det igen er forsvarligt at gennemføre generalforsamlingen, vil der blive indkaldt til den med behørigt varsel.