Grundejerforeningen for Dyndmosegaard

Grundejerforeningen for Dyndmosegaard varetager grundejerinteresser i bred forstand. Det betyder, at foreningen assisterer i sager, der er relateret til medlemmernes interesser som grundejer. 

Grundejerforeningens arbejde er ligeledes fokuseret på at sikre åbenhed og indflydelse overfor Gribskov Kommune. Medlemskab af Landliggersammenslutningen, en paraplyorganisation af grundejerforeninger i Gribskov Kommune, er et godt redskab til at sikre denne indflydelse.

Første del af området Dyndmosegaard blev udstykket i 1958 af Vekselerer E. Rahbeck – dengang hed kommunen Vejby-Tibirke.

Grundene blev solgt i beplantet stand for kr. l,25, 1,50 eller 1,75 pr. kvadrat alen således at en grund på 1304m² kom at koste kr. 4.965,- med en udbetaling på kr. 501,-.

Af salgsprospektet fra dengang fremgår det at Vejby-håndværkere ud mod Raagelejevej havde opført et demonstrationshus med alle de tekniske finesser, man kunne tænke sig. Der kom regelmæssigt bager, slagter og mælkemand m.m. på Dyndmosegaard og man var i øvrigt ved at
opføre en købmand på udstykningsområdet. 

Vi har vi en strandret på et strandareal på 6.680m2 , og en længde på ca. 440 meter, beliggende for enden af Markvænget og ca. 400 meter mod vest.

Grundejerforeningen har i dag 237 medlemmer og derudover har 7 parceller frivilligt tilmeldt sig foreningens vejfond der har til formål at vedligeholde vores private veje.

I Dyndmosegaard kan du nyde en gåtur langs Højbro Å. Der går stier ned til åen hhv. hvor Ved Skellet og Højbro Åvej mødes og hvor Egemarken og Højbro Åvej mødes.

En stor værdi for vores område er Heather Hill’s pragtfulde bakker, der på alle årstider er lige dejlige. Oplev en solnedgang en sommeraften ved Heather Hill – det vil du aldrig glemme. Heather Hill var oprindelig ejet af den engelske forretningsmand Joseph Vincent og hans danskfødte hustru. I 1910 byggede de en gulkalket patriciervilla ud mod havet som sommerbolig. Under  anden verdenskrig blev villaen vandalisereret af nazisterne, og stod efterfølgende ubeboet og forfaldt. I 1958 blev Heather Hill solgt til Vejby-Tibirke Kommune, og i 1959 blev den nu forfaldne ville revet ned. I 1960 blev bakkerne fredet og udlagt som offentligt område.

Og netop der hvor Heather Hill munder ud i stranden, lå i middelalderen en lille havn, hvor bl.a. sten til kirkerne i Vejby og Valby blev bragt i land. De to kirker er bygget i begyndelsen af 1100-tallet, og det formodes at Lund Domkirke og Dalby Kirke har inspireret til byggestilen.

Vejby stationsbygning er tegnet af arkitekt i Carl Lundquist i 1923. Tog-forbindelsen Helsinge –Tisvilde åbnede 18. juli 1924.

BLIV MEDLEM